• tr
  • en
+90 212 257 5858
info@bbahukuk.com
2014/113 SPK, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği’nde Değişiklik Yaptı
2014/113 SPK, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nde Değişiklik Yaptı 2014/113 SPK, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği’nde Değişiklik Yaptı spk ortakliktan cikarma ve satma haklari tebligi degisikligi

Kaynak: KPMG Mali Bülten – 12 Kasım 2014

Özet: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yeniden düzenlenen “Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları” ile ilgili II-27.2 sayılı Tebliğ, 12 Kasım 2014 tarih ve 29173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Açıklamalar:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyum sağlanması amacı ile hazırlanan söz konusu Tebliğ; ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Tebliğ ile yapılan en önemli değişiklik; ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının doğması için ulaşılması gereken oranın, aşamalı olarak %95’ten %98’e çıkarılmasıdır. Şöyle ki; bu oran 31.12.2014 tarihine kadar doğmuş olan ve doğacak hakların kullanımında %95, 31.12.2017 tarihine kadar doğacak hakların kullanımında %97 olarak dikkate alınacaktır.

Tebliğ’e göre; pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde sahip olunan paylara ilişkin oy haklarının, ortaklığın oy haklarının %98’ine ulaşması veya ek pay alınması durumunda, hakim ortak açısından sahip oldukları payların imtiyazlı olup olmadığı dikkate alınmaksızın diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa satma hakkı doğmaktadır.

Değerlendirme ve Sonuç

Oy haklarına ilişkin oranın tespitinde, hakim ortağın sahip olduğu doğrudan ya da dolaylı paylar dikkate alınmaktadır. Ancak, oy hakkında imtiyazlar ve paylar üzerinde intifa veya alım hakkı olan kişilerin oy hakkı dikkate alınmamaktadır.

Tebliğ’de yapılan diğer önemli değişiklikler; hakların kullanımına ilişkin prosedüre ve hakların kullanım bedeline ilişkindir.

Özellikle hakların kullanım bedellerine ilişkin olarak; ortaklıktan çıkarma hakkın kullanılmasında satım bedelinin, satma hakkının kullanılmasında ise adil bedelin hesaplanmasına ilişkin ayrı ayrı ve açık düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, Tebliğ’de SPK’ya yapılmış mevcut başvurular için 1 aylık yeniden değerlendirme süresi tanınmıştır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla,

Kaynak: KPMG Mali Bülten – 12 Kasım 2014

About the Author

BBA Hukuk
BBA Hukuk
administrator

Quick Contact Form