ORTAKLARIMIZ

Av. Levent BERBER Av. Levent BERBER levent berber 2 130x140 Home Home levent berber 2 130x140
Av. Levent BERBER
Kurucu Ortak

– Saint Benoît Lisesi – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İstanbul Üniversitesi S.B.M.Y.O. Dış Ticaret ve İşletme – Nova...

+90 212 257 5858

View Bio
Av. Gülce BAHÇIVANCILAR Av. Gülce BAHÇIVANCILAR gulce bahcivancilar 130x140 Home Home gulce bahcivancilar 130x140
Av. Gülce BAHÇIVANCILAR
Ortak

– Bornova Anadolu Lisesi – Yeditepe Hukuk Fakültesi İngilizce Gülce Bahçıvancılar, daha önce dünyanın önde gelen uluslararası denetim şirketlerinden...

+90 212 257 5858

View Bio
Av. Ayben ARIKAN Av. Ayben ARIKAN ayben arikan 130x140 Home Home ayben arikan 130x140
Av. Ayben ARIKAN
Ortak

– TED Ankara Koleji – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İngilizce, İtalyanca Av. Ayben Arıkan, daha önce dünyanın önde gelen...

+90 212 257 5858

View Bio

DANIŞMANLARIMIZ

Av. Levent BERBER Av. Levent BERBER levent berber 2 130x140 Home Home levent berber 2 130x140
Av. Levent BERBER
Kurucu Ortak

– Saint Benoît Lisesi – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İstanbul Üniversitesi S.B.M.Y.O. Dış Ticaret ve İşletme – Nova...

+90 212 257 5858

View Bio
Av. Gülce BAHÇIVANCILAR Av. Gülce BAHÇIVANCILAR gulce bahcivancilar 130x140 Home Home gulce bahcivancilar 130x140
Av. Gülce BAHÇIVANCILAR
Ortak

– Bornova Anadolu Lisesi – Yeditepe Hukuk Fakültesi İngilizce Gülce Bahçıvancılar, daha önce dünyanın önde gelen uluslararası denetim şirketlerinden...

+90 212 257 5858

View Bio
Av. Ayben ARIKAN Av. Ayben ARIKAN ayben arikan 130x140 Home Home ayben arikan 130x140
Av. Ayben ARIKAN
Ortak

– TED Ankara Koleji – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İngilizce, İtalyanca Av. Ayben Arıkan, daha önce dünyanın önde gelen...

+90 212 257 5858

View Bio
Dr. Cafer FINDIKOĞLU Dr. Cafer FINDIKOĞLU cafer 130x140 Home Home cafer 130x140
Dr. Cafer FINDIKOĞLU
Danışman

– O.D.T.Ü. İşletme Fakültesi – Gazi Üniversitesi / Pazarlama İngilizce Cafer FINDIKOĞLU, 1974 yılında O.D.T.Ü. İşletme Fakültesi’nden mezun olmuş,...

View Bio
Erol LENGERLİ Erol LENGERLİ erol 130x140 Home Home erol 130x140
Erol LENGERLİ
Danışman

– 1982 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği İngilizce 2014 – TRAngels A.Ş. ve TRAngels Melek Yatırım Ağı – Kurucu Ortak...

View Bio
Turhan BERİKER Turhan BERİKER turhan 130x140 Home Home turhan 130x140
Turhan BERİKER
Danışman

İngilizce 30 yılı aşkın Meslek hayatında girişimci   ve profesyonel yönetici rollerini üstlenmiş olan Turhan Beriker,  Cornell University ’81 ,...

View Bio

Sözleşmeler

 • Birleşme Sözleşmesi
 • Tek Satıcılık Sözleşmesi
 • Acentelik Sözleşmesi
 • Bayilik Sözleşmesi
 • Kredi Sözleşmesi

Yasal Defterlerdeki Kararların Hazırlanması ve Tutulması

 • Pay Defteri
 • Genel Kurul Defteri
 • Yönetim Kurulu Defteri

Sermaye Artırımı – Sermaye Azaltımı

 • Sermaye Artırımı
 • Sermaye Azaltımı
 • Eş Zamanlı Sermaye Azaltımı Ve Artırı

Şirket Yönetim Kurulu – Müdürler Kurulu Toplantısı

 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Toplantısı
 • Limited Şirket Müdürler Kurulu Toplantısı
 • Yönetim Kurulu İç Yönergesi
 • İmza Sirküleri Hazırlama
 • İmza Beyannamesi Hazırlama
 • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyelik İşlemleri

Şirket Genel Kurul Toplantısı

 • Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı
 • Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
 • Elektronik Genel Kurul Toplantısı
 • İmtiyazlı Hissedarlar Toplantısı
 • Ticaret Sicil İşlemleri
 • Genel Kurul İç Yönergesi

Şirket Hisse Devir İşlemleri

 • Anonim Şirket Hisse Devir Sözleşmesi
 • Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesi
 • Pay Defterine Kayıt

Kuruluş İşlemleri

 • Sermayesine Göre Şirketler
  1. Yerli Sermayeli Şirketler
  2. Yabancı Sermayeli Şirketler
 • Şirket Kuruluş İşlemleri
  1. Anonim Şirket
  2. Limited Şirket
  3. Holding
 • Özel Mevzuata Tabi Şirketler
  1. Banka&Finans Şirketleri
  2. Sigorta Şirketleri
  3. Enerji Şirketleri
  4. Maden Şirketleri
  5. Diğer Şirketler
 • Şube Kuruluş İşlemleri
  1. Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Şube Açma İşlemleri
 • İrtibat Bürosu (Liaison Office) Kuruluş İşlemleri
 • Ortak Girişim (Joint Venture) Kuruluş İşlemleri
  1. Hissedarlık Sözleşmesi
  2. Esas Sözleşme

Şirket Birleşme & Devralma İşlemleri

 • Niyet Mektubu Veya Mutabakat Yazıları (Letter Of Intent-Memorandum Of Understanding-Term Sheet Vs) Hazırlama
 • Hukuki İnceleme (Due Diligence)
 • Hisse Alım Satım Sözleşmesi

Enerji Hukuku

 • Enerji Mevzuatı Çerçevesinde Danışmanlık Hizmetleri
 • Enerji Şirketlerinin Kuruluşu
 • Birleşme&Devralma İşlemleri
 • Elektrik
 • Doğalgaz
 • Petrol
 • Nükleer Enerji
 • Lisans Sözleşmeleri

İnşaat & Gayrimenkul Hukuku

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Taşınmaz Rehin (İpotek) Sözleşmesi
 • Kentsel Dönüşüm

Bilişim & Teknoloji Hukuku

 • Lisans Sözleşmeleri
 • Adli Bilişim
 • E-Ticaret
 • E-İmza
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • Elektronik Haberleşme
 • Fikri Ve Sınai Haklar
 • Teknoloji Transferi
 • Siber Güvenlik
 • Elektronik Ödeme Sistemleri

İş Hukuku

 •  İş Ve Çalışma Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri
 • Kıdem Ve İhbar Tazminatı
 • Fazla Çalışma
 • Yıllık Ücretli İzin
 • İşe İade
 • Feshi İhbar

Sözleşme Hukuku

 •  Ortak Girişim Sözleşmesi
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi
 • Tek Satıcılık Sözleşmesi
 • Acentelik Sözleşmesi
 • Taşınmaz Alım Satım Sözleşmesi
 • Taşınır Alım Satım Sözleşmesi
 • Lisans Sözleşmesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Kredi Sözleşmesi
 • Alacağın Temliki Sözleşmesi
 • Taşınır Rehin Sözleşmesi
 • Taşınmaz Rehin (İpotek) Sözleşmesi
 • Ticari İşletme Rehin Sözleşmesi
 • Diğer Sözleşmeler

Sermaye Piyasası Hukuku

 • Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Danışmanlık
 • Menkul Kıymetler
 • Halka Arz
 • Birleşme&Devralma
 • Halka Açık Şirketler
 • Aracı Kurumlar
 • Yatırım Ortaklıkları
 • Portföy Yönetim Şirketleri
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
 • Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
 • Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
 • Fonların İç Tüzüklerinin Hazırlanması

Bankacılık & Finans

 • Bankacılık&Finans Mevzuatı Çerçevesinde Danışmanlık
 • Sigortacılık Mevzuatı Çerçevesinde Danışmanlık
 • Banka Kuruluş İşlemleri
 • Sigorta Şirketi Kuruluş İşlemleri
 • Finans Şirketleri Kuruluş İşlemleri
 • Bankacılık&Finans Alanında Her Türlü Sözleşmenin Hazırlanması

Yabancı Sermaye

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Çerçevesinde Danışmanlık
 • Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu
 • Yabancı Şirketlerin Türkiye Şube Kuruluşu
 • İrtibat Bürosu Kuruluşu

Vergi Davaları

 • Gelir Vergisine İlişkin Davalar
 • Kurumlar Vergisine İlişkin Davalar
 • Katma Değer Vergisine İlişkin Davalar
 • Damga Vergisine İlişkin Davalar
 • Gümrük Vergisine İlişkin Davalar
 • Emlak Vergisine İlişkin Davalar
 • Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin Davalar
 • Amme Alacaklarına İlişkin Davalar
 • Diğer Vergi, Resim, Harç Ve Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Davalar

Ticaret Hukuku

null Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku hukuk arka

Kuruluş İşlemleri

null Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku hukuk arka

Şirket Birleşme & Devralma İşlemleri

null Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku hukuk arka

Şirket Hisse Devir İşlemleri

null Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku hukuk arka

Şirket Genel Kurul Toplantısı

null Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku hukuk arka

Şirket Yönetim Kurulu – Müdürler Kurulu Toplantısı

null Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku hukuk arka

Sermaye Artırımı - Sermaye Azaltımı

null Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku hukuk arka

Yasal Defterlerdeki Kararların Hazırlanması Ve Tutulması

null Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku hukuk arka

Yabancı Sermaye

null Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku hukuk arka

Sözleşmeler

Çalışma Alanlarımız

null Çalışma Alanlarımız Çalışma Alanlarımız ticaret hukuku 1

Ticaret Hukuku

null Çalışma Alanlarımız Çalışma Alanlarımız vergi davalari 1

Vergi Davaları

null Çalışma Alanlarımız Çalışma Alanlarımız bankacilik finans 1

Bankacılık & Finans

null Çalışma Alanlarımız Çalışma Alanlarımız sermaye piyasasi hukuku 1

Sermaye Piyasası Hukuku

null Çalışma Alanlarımız Çalışma Alanlarımız sozlesme hukuku 1

Sözleşme Hukuku

null Çalışma Alanlarımız Çalışma Alanlarımız is hukuku 1

İş Hukuku

null Çalışma Alanlarımız Çalışma Alanlarımız bilisim teknoloji hukuku 1

Bilişim & Teknoloji Hukuku

null Çalışma Alanlarımız Çalışma Alanlarımız insaat gayrimenkul hukuku 1

İnşaat & Gayrimenkul Hukuku

null Çalışma Alanlarımız Çalışma Alanlarımız enerji hukuku 1

Enerji Hukuku

Kariyer Başvuru Formu

 • Accepted file types: jpg, gif, pdf, png, xls, doc, docx.
Kariyer Kariyer kariyer

HAKKIMIZDA

BBA Hukuk Bürosu, dünyanın önde gelen bağımsız denetim, mali müşavirlik ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye’nin Hukuk Bölümü’nü yöneten ve sayısız projede görev alan Av. Levent BERBER, Av. Gülce BAHÇIVANCILAR ve Av. Ayben ARIKAN tarafından Arnavutköy/İstanbul’da kurulmuştur.

BBA Hukuk Bürosu’nda, daha nitelikli hizmet vermek amacıyla; hukuk ve teknik konularla ilgili uzmanlık alanları birleştirilmiş olup, Büromuz’da görev yapan 25 yıla yakın deneyimli avukatların yanı sıra her biri farklı sektörün duayeni olan danışmanlarımız Sn. Dr.  Cafer FINDIKOĞLU, Sn. Erol LENGERLİ, Sn. Turhan BERİKER, Sn. Olcayto BERKMAN, Sn. Omar S. HUSSAIN’den  Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

BBA Hukuk Bürosu, deneyimli avukat ve danışman kadrosuyla, özellikli alanlarda yerli ve yabancı sermayeli şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına kapsamlı hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Farklı hukuk alanlarında ve sektörlerde uzmanlaşmış dinamik kadrosu ve taviz vermediği değerleri ile kaliteli ve yaratıcı çözümler sunmayı ilke edinen BBA Hukuk Bürosu, güçlü müvekkilleri ile güven esasına dayalı olarak ilişkilerini sürdürmektedir.

BBA Hukuk Bürosu’nun uzmanlık alanları başta şirketler hukuku, birleşme&devralma&yeniden yapılandırma projeleri, ticari sözleşmelerin hazırlanması olmak üzere, ticaret hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, bilişim hukuku, gayrimenkul hukuku, vergi hukuku gibi özellikli konulardır.

BBA Hukuk Bürosu’nun deneyimli  avukatları bugüne kadar Bankacılık’tan, Otomotiv’e, Çimento’dan, Bilişim’e,  Enerji’den, Sigortacılığa kadar çok çeşitli sektörlerde hizmet vermiştir.

Ayrıca, vergi davalarının takibi ve vergi uyuşmazlıklarının çözümü konusunda yoğun olarak hizmet veren BBA Hukuk Bürosu, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi mevzuatı ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, vergi iadesi, gümrük gibi özellikli alanlarda önemli deneyime sahiptir.

Diğer taraftan, BBA Hukuk Bürosu’nun deneyimli avukatları Bankacılık Kanunu, Ticaret Kanunu İkincil Düzenlemeleri, TMSF İktisadi ve Ticari Bütünlük Yönetmeliği gibi mevzuat hazırlama çalışmalarında aktif olarak görev almış olup, 5651 sayılı İnternet Üzerinden İşlenen Suçların Önlenmesi Kanun Tasarısı hazırlama çalışmalarında bulunmuştur.

ORTAKLARIMIZ

Av. Levent BERBER Av. Levent BERBER levent berber 2 130x140 Home Home levent berber 2 130x140
Av. Levent BERBER
Kurucu Ortak

– Saint Benoît Lisesi – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İstanbul Üniversitesi S.B.M.Y.O. Dış Ticaret ve İşletme – Nova...

+90 212 257 5858

View Bio
Av. Gülce BAHÇIVANCILAR Av. Gülce BAHÇIVANCILAR gulce bahcivancilar 130x140 Home Home gulce bahcivancilar 130x140
Av. Gülce BAHÇIVANCILAR
Ortak

– Bornova Anadolu Lisesi – Yeditepe Hukuk Fakültesi İngilizce Gülce Bahçıvancılar, daha önce dünyanın önde gelen uluslararası denetim şirketlerinden...

+90 212 257 5858

View Bio
Av. Ayben ARIKAN Av. Ayben ARIKAN ayben arikan 130x140 Home Home ayben arikan 130x140
Av. Ayben ARIKAN
Ortak

– TED Ankara Koleji – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İngilizce, İtalyanca Av. Ayben Arıkan, daha önce dünyanın önde gelen...

+90 212 257 5858

View Bio

Adres

İletişim Bilgilerimiz

T: +90 212 257 58 58


Arnavutköy Mah. Teyyareci Suphi Sk. No:7 34345 Beşiktaş-İstanbul


Email: info@bbahukuk.com


Web: www.bbahukuk.com

Mesaj Göndermek İçin

EKİBİMİZ

ORTAKLARIMIZ

Av. Levent BERBER Av. Levent BERBER levent berber 2 130x140 Home Home levent berber 2 130x140
Av. Levent BERBER
Kurucu Ortak

– Saint Benoît Lisesi – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İstanbul Üniversitesi S.B.M.Y.O. Dış Ticaret ve İşletme – Nova...

+90 212 257 5858

View Bio
Av. Gülce BAHÇIVANCILAR Av. Gülce BAHÇIVANCILAR gulce bahcivancilar 130x140 Home Home gulce bahcivancilar 130x140
Av. Gülce BAHÇIVANCILAR
Ortak

– Bornova Anadolu Lisesi – Yeditepe Hukuk Fakültesi İngilizce Gülce Bahçıvancılar, daha önce dünyanın önde gelen uluslararası denetim şirketlerinden...

+90 212 257 5858

View Bio
Av. Ayben ARIKAN Av. Ayben ARIKAN ayben arikan 130x140 Home Home ayben arikan 130x140
Av. Ayben ARIKAN
Ortak

– TED Ankara Koleji – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İngilizce, İtalyanca Av. Ayben Arıkan, daha önce dünyanın önde gelen...

+90 212 257 5858

View Bio

DANIŞMANLARIMIZ

Av. Levent BERBER Av. Levent BERBER levent berber 2 130x140 Home Home levent berber 2 130x140
Av. Levent BERBER
Kurucu Ortak

– Saint Benoît Lisesi – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İstanbul Üniversitesi S.B.M.Y.O. Dış Ticaret ve İşletme – Nova...

+90 212 257 5858

View Bio
Av. Gülce BAHÇIVANCILAR Av. Gülce BAHÇIVANCILAR gulce bahcivancilar 130x140 Home Home gulce bahcivancilar 130x140
Av. Gülce BAHÇIVANCILAR
Ortak

– Bornova Anadolu Lisesi – Yeditepe Hukuk Fakültesi İngilizce Gülce Bahçıvancılar, daha önce dünyanın önde gelen uluslararası denetim şirketlerinden...

+90 212 257 5858

View Bio
Av. Ayben ARIKAN Av. Ayben ARIKAN ayben arikan 130x140 Home Home ayben arikan 130x140
Av. Ayben ARIKAN
Ortak

– TED Ankara Koleji – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İngilizce, İtalyanca Av. Ayben Arıkan, daha önce dünyanın önde gelen...

+90 212 257 5858

View Bio
Dr. Cafer FINDIKOĞLU Dr. Cafer FINDIKOĞLU cafer 130x140 Home Home cafer 130x140
Dr. Cafer FINDIKOĞLU
Danışman

– O.D.T.Ü. İşletme Fakültesi – Gazi Üniversitesi / Pazarlama İngilizce Cafer FINDIKOĞLU, 1974 yılında O.D.T.Ü. İşletme Fakültesi’nden mezun olmuş,...

View Bio
Erol LENGERLİ Erol LENGERLİ erol 130x140 Home Home erol 130x140
Erol LENGERLİ
Danışman

– 1982 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği İngilizce 2014 – TRAngels A.Ş. ve TRAngels Melek Yatırım Ağı – Kurucu Ortak...

View Bio
Turhan BERİKER Turhan BERİKER turhan 130x140 Home Home turhan 130x140
Turhan BERİKER
Danışman

İngilizce 30 yılı aşkın Meslek hayatında girişimci   ve profesyonel yönetici rollerini üstlenmiş olan Turhan Beriker,  Cornell University ’81 ,...

View Bio

Hizmet Verdiğimiz Sektörler

null Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hizmet Verdiğimiz Sektörler bankacilik finans

Bankacılık & Finans

null Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hizmet Verdiğimiz Sektörler cimento

Çimento

null Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hizmet Verdiğimiz Sektörler insaat

İnşaat

null Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hizmet Verdiğimiz Sektörler maden

Maden

null Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hizmet Verdiğimiz Sektörler gida

Gıda

null Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hizmet Verdiğimiz Sektörler telekom

Telekom

null Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hizmet Verdiğimiz Sektörler perakende satis

Perakende Satış

null Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hizmet Verdiğimiz Sektörler sigorta

Sigorta

null Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hizmet Verdiğimiz Sektörler otomotiv

Otomotiv & Filo Kiralama

null Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hizmet Verdiğimiz Sektörler enerji

Enerji

null Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hizmet Verdiğimiz Sektörler akaryakit

Akaryakıt

null Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hizmet Verdiğimiz Sektörler bilisim

Bilişim

null Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hizmet Verdiğimiz Sektörler tekstil

Tekstil

null Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hizmet Verdiğimiz Sektörler elektronik

Elektronik

BBA Hukuk Bürosu, bankacılık, enerji, teknoloji, medya ve telekomünikasyon, inşaat, gayrimenkul, otomotiv, sigorta gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere, 25 yıla yakın bir süreden beri, en karmaşık hukuki konularda yaratıcı çözümler sunan deneyimli avukatlar tarafından kurulmuş olup, Ticaret Hukuku ve Vergi Hukuku başta olmak üzere, Bankacılık&Finans, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Sözleşmeler, Gayrimenkul, Bilişim&Teknoloji, Birleşme&Devralma, Hukuki İnceleme (Due Diligence) gibi alanlarda hizmet vermektedir. Ayrıca, vergi davalarının takibi ve vergi uyuşmazlıklarının çözümü konusunda yoğun olarak hizmet veren BBA Hukuk Bürosu, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi mevzuatı ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, vergi iadesi gibi özellikli alanlarda önemli deneyime sahiptir.

Haberler

null anasayfa Anasayfa ticaret hukuku

Ticaret Hukuku

null anasayfa Anasayfa vergi davalari

Vergi Davaları

null anasayfa Anasayfa bankacilik finans

Bankacılık & Finans

null anasayfa Anasayfa sermaye piyasasi hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku

null anasayfa Anasayfa sozlesme hukuku

Sözleşme Hukuku

null anasayfa Anasayfa is hukuku

İş Hukuku

null anasayfa Anasayfa bilisim teknoloji hukuku

Bilişim & Teknoloji Hukuku

null anasayfa Anasayfa insaat gayrimenkul hukuku

İnşaat & Gayrimenkul Hukuku

null anasayfa Anasayfa enerji hukuku

Enerji Hukuku

Hızlı İletişim Formu