• tr
  • en
+90 212 257 5858
info@bbahukuk.com
“İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” 11/04/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
“İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” 11/04/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından çıkarılan “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” 11/04/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımladı.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı Kimdir?

Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Yönetmelik ile İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılarına Getirilen Yükümlülükler Nelerdir?

Yönetmelik kapsamında; ticari amacı olmaksızın internet toplu kullanımı sağlayan gerçek ve tüzel kişilere,

  • Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanma,
  • Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklama,
  • Kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, kısa mesaj servisi (sms) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kurma yükümlülüğü getirilmiştir.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’in tam metnine ulaşmak için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170411-3.htm

About the Author

BBA Hukuk
BBA Hukuk
administrator

Hızlı İletişim Formu